Princeses

[català]
Ser princesa és més difícil del que sembla. Aparentment l'únic que has de fer és ser molt bonica i posar cara de no haver trencat mai un plat. Desprès, no se sap ben bé perquè, comencen a passar-te coses bastant desagradables, fins que arriba el teu príncep i torna la calma. O potser no sigui així: Són les princeses tant bledes com semblen? Veritablement han d'esperar que les salvi un príncep? Una princesa sempre vol ser princesa? Totes les princeses són joves, boniques i bones? Totes esperen al seu príncep blau?

[castellano]
Ser princesa es más difícil de lo que parece. Aparentemente lo único que tienes que hacer es ser muy guapa y poner cara de no haber roto nunca un plato. Después, no se sabe bien porqué, comienzan a pasarte cosas bastante desagradables, hasta que llega tu príncipe y vuelve la calma. O quizás no sea así: ¿Son las princesas tan tontas como parecen? ¿Realmente deben esperar a que las salve un príncipe? ¿Una princesa siempre quiere ser princesa? ¿Todas las princesas son jóvenes, bonitas y buenas? ¿Todas esperan a su príncipe azul?

[Espectacle en català]
Blogging tips